Přejít k hlavnímu obsahu
x

Výchovná poradkyně: Mgr. Lenka Adámková

Konzultační hodiny: s žáky kdykoliv a s rodiči po předchozí telefonické domluvě

Telefon: 724 796 986

E-mail: lenka.adamkova95@gmail.com

 

Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:

  • Péče o integrované žáky se specifickými poruchami učení a chování a ostatní žáky s poruchami chování
  • Poradenství k volbě povolání, aktuální informace k příjímacímu řízení
  • Řešení výchovných problémů (spolupráce s třídními učiteli, výchovné komise)
  • Žádosti o vyšetření v PPP
  • Individuální konzultace s žáky a jejich zákonnými zástupci
  • Prevence sociálně patologických jevů
  • Spolupráce s PPP Pardubice (Organizační útvar Chrudim, odloučené pracoviště Hlinsko)
  • Komunikace s vyučujícími, popř. asistenty pedagoga a rodinou žáka
  • Shromažďování a evidence odborných zpráv a informací o žácích