Přejít k hlavnímu obsahu
x

Home

Bereme děti, jaké jsou a pomáháme jim být každý den ještě lepší.

 

Naše škola se snaží o vytváření těch nejlepších podmínek pro školní i mimoškolní výuku a výchovu.

 

Snaží se zároveň o maximální spolupráci rodiny a školy a o vytváření co nejlepšího vztahu dětí a rodičů ke škole a tím k dosahování optimálních výsledků vzdělávání. Škola se nachází na okraji obce. Je obklopena zahradou, která je využívána jako zelená učebna. K výuce jsou dále využívány prostory v těsné blízkosti školy - hřiště s umělým povrchem a travnaté fotbalové hřiště. Využíváme i budovu sokolovny nejen na cvičení, ale i pro různá kulturní vystoupení.

 

Budova školy je z konce 19. století. Postupně byla přistavěna jak část základní školy, tak i jídelna a škola mateřská.

Postupně ji uvnitř rekonstruujeme, je provedena generální oprava školní kuchyně, škola má vyměněná okna a je vybudována nová moderní učebna chemie a fyziky. Škola je vybavena osmi interaktivními tabulemi, má počítačovou učebnu a mnoho moderních pomůcek včetně sad pro výuku robotiky.

Děti používají  knihovnu, školní zahradu, dílnu, cvičnou kuchyňku a keramickou dílnu.

Škola se zapojila do projektů financovaných z ESF a rozpočtu ČR, realizovali jsme samostatný projekt OPVK, Šablony, projekty na rozvoj jazykových a čtenářských dovedností a posílení znalostí pedagogů ve výzvě OPVK č. 51. Byli jsme partnery SPŠCH v projektu krajských škol Pardubického kraje.

 

Nejnovější aktuality

Úspěšné pololetí

08. 02. 2023

Úspěšné pololetí

Dne 1. 2. 2023 se uskutečnilo v jídelně naší základní školy vyhlášení soutěží za první pololetí. První hodinu se sešli žáci 1. a 2. stupně, aby zjistili, jestli vyhráli nějakou ze soutěží, kterých se mohli zúčastnit. Vyhlášeno bylo mnoho soutěží. Jednou z tradičních soutěží byly lyžařské závody, které se konaly na fotbalovém hřišti. Závodů se zúčastnilo celkem 29 běžců na lyžích. Mezi další oblíbené soutěže patří výtvarná soutěž, sportovní výzva a hudební soutěž. Žáci se chlubí svými výtvory, sportovními triky, svým hudebním talentem. Žáci i učitelé potom odevzdané práce hodnotí. Velké díky patří také žákyni Míše Jelínkové z 6. třídy, která vyhrála v soutěži „Plechovky, kam se podíváš“. Míša získala pro celou školu pitný režim ve formě balených vod Matonni. Celé první pololetí probíhala také přírodovědná soutěž v poznávání rostlin, hub, živočichů, nerostů atd. Vítězové této soutěže získali poukaz na nákup do zverimexu, poukaz do vědeckého parku VIDA v Brně. V lednu probíhala soutěž v rychlosti skládání rubikovy kostky, ve které zvítězil Ondra Černý. Rubikovu kostku složil za 19 vteřin. Tímto bychom rádi poděkovali učitelům Daniele Kosařové, Vandě Truncové a Pavlu Novákovi, kteří pro nás soutěže připravují.

 

Za 8. třídu Tomáš Popelka a Tadeáš Smola

ZŠ Kameničky a program Adopce na dálku

02. 02. 2023

ZŠ Kameničky a program Adopce na dálku

 

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás seznámili se zajímavou a bohulibou činností, kterou provozuje naše škola. 

Již pět let jsme součástí programu „Adopce na dálku“, kdy finančně podporujeme dívku z jihozápadní Indie jménem Sonam Rai. Za peníze, které z větší části hradí zaměstnanci školy a zbytek žáci, se této dívce přispívá na školné, školní pomůcky nebo uniformu. 

Naše „adoptivní žákyně“ pochází z nejchudší kastovní vrstvy. Její rodiče jsou negramotní, žijí na vsi a mohou si jen pro představu dopřát jedno jídlo denně. V případě, že by Sonam nestudovala, čekal by ji podobný osud jako je.

Sonam je velmi pilnou a nadanou studentkou. V učení dosahuje vynikajících výsledků. Již dokončila základní vzdělání a pokračuje dál se zaměřením na ekonomiku. 

Díky našim příspěvkům má velkou šanci, že získá slušnou práci a zlepší se její životní standard. 

 

Pokud byste si přáli přispět na tuto aktivitu minimální částkou 40,-Kč. 

Za dobrovolný příspěvek předem děkujeme. 

Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Kameničky

 

Rubikova kostka

30. 01. 2023

Rubikova kostka

V pondělí 30. 1. se uskutečnil 1. ročník ve skládání Rubikovy kostky. Celkem se soutěže účastnilo 13 žáků, z toho 3 žáci z prvního stupně. V soutěži jednotlivců se králem Rubikovy kostky stal Ondřej Černý, který se dvakrát dostal pod 20 vteřin. Na 2. místě se umístil Jakub Novák a na 3. místě Zdeněk Pražák. V týmové soutěži pak vyhrálo trio Anežka Brožová, Zdeněk Pražák a Tadeáš Smola. Během soutěže se soutěžící také stačili věnovat několika žákům, kteří měli zájem se naučit základům Rubikovy kostky. Všem skládačům i fanouškům moc děkuji za účastJ

                                                                                                                      Mgr. Pavel Novák