Přejít k hlavnímu obsahu
x

Home

Bereme děti, jaké jsou a pomáháme jim být každý den ještě lepší.

 

Naše škola se snaží o vytváření těch nejlepších podmínek pro školní i mimoškolní výuku a výchovu.

 

Snaží se zároveň o maximální spolupráci rodiny a školy a o vytváření co nejlepšího vztahu dětí a rodičů ke škole a tím k dosahování optimálních výsledků vzdělávání. Škola se nachází na okraji obce. Je obklopena zahradou, která je využívána jako zelená učebna. K výuce jsou dále využívány prostory v těsné blízkosti školy - hřiště s umělým povrchem a travnaté fotbalové hřiště. Využíváme i budovu sokolovny nejen na cvičení, ale i pro různá kulturní vystoupení.

 

Budova školy je z konce 19. století. Postupně byla přistavěna jak část základní školy, tak i jídelna a škola mateřská.

Postupně ji uvnitř rekonstruujeme, je provedena generální oprava školní kuchyně, škola má vyměněná okna a je vybudována nová moderní učebna chemie a fyziky. Škola je vybavena osmi interaktivními tabulemi, má počítačovou učebnu a mnoho moderních pomůcek včetně sad pro výuku robotiky.

Děti používají  knihovnu, školní zahradu, dílnu, cvičnou kuchyňku a keramickou dílnu.

Škola se zapojila do projektů financovaných z ESF a rozpočtu ČR, realizovali jsme samostatný projekt OPVK, Šablony, projekty na rozvoj jazykových a čtenářských dovedností a posílení znalostí pedagogů ve výzvě OPVK č. 51. Byli jsme partnery SPŠCH v projektu krajských škol Pardubického kraje.

 

Nejnovější aktuality

Odebírání obědů v případě nemoci

07. 09. 2020

V případě nemoci dítěte není možné vzhledem k hygienickým opatřením odebírat oběd do jídlonosiče, je třeba oběd odhlásit.

Děkujeme za pochopení.

Placení obědů

31. 08. 2020

Vážení rodiče, v září proběhne placení obědů ještě  v hotovosti, od října se bude platit bankovním převodem. Prosím o vyplnění čísla vašeho účtu, z kterého bude probíhat úhrada stravného, na přihlášku ke stravování. Na začátku října obdržíte variabilní symbol a další upřesnění. Děkuji.

                                                                                                                                                                                                                                                Šárka Tichá

Nový školní rok 2020-2021

30. 08. 2020

Milí žáci, přejeme vám úspěšný vstup do nového školního roku.

Obzvláště se těšíme na naše nové prvňáčky a jejich rodiče, které přivítáme v úterý 1. 9. (bez roušek).