Přejít k hlavnímu obsahu
x

Home

Bereme děti, jaké jsou a pomáháme jim být každý den ještě lepší.

 

Naše škola se snaží o vytváření těch nejlepších podmínek pro školní i mimoškolní výuku a výchovu.

 

Snaží se zároveň o maximální spolupráci rodiny a školy a o vytváření co nejlepšího vztahu dětí a rodičů ke škole a tím k dosahování optimálních výsledků vzdělávání. Škola se nachází na okraji obce. Je obklopena zahradou, která je využívána jako zelená učebna. K výuce jsou dále využívány prostory v těsné blízkosti školy - hřiště s umělým povrchem a travnaté fotbalové hřiště. Využíváme i budovu sokolovny nejen na cvičení, ale i pro různá kulturní vystoupení.

 

Budova školy je z konce 19. století. Postupně byla přistavěna jak část základní školy, tak i jídelna a škola mateřská.

Postupně ji uvnitř rekonstruujeme, je provedena generální oprava školní kuchyně, škola má vyměněná okna a je vybudována nová moderní učebna chemie a fyziky. Škola je vybavena osmi interaktivními tabulemi, má počítačovou učebnu a mnoho moderních pomůcek včetně sad pro výuku robotiky.

Děti používají  knihovnu, školní zahradu, dílnu, cvičnou kuchyňku a keramickou dílnu.

Škola se zapojila do projektů financovaných z ESF a rozpočtu ČR, realizovali jsme samostatný projekt OPVK, Šablony, projekty na rozvoj jazykových a čtenářských dovedností a posílení znalostí pedagogů ve výzvě OPVK č. 51. Byli jsme partnery SPŠCH v projektu krajských škol Pardubického kraje.

 

Nejnovější aktuality

Hrou proti AIDS

06. 12. 2022

Hrou proti AIDS

Dne 1. 12. 2022 jsme se zúčastnili akce Hrou proti AIDS na Střední škole zdravotnické a sociální v Chrudimi. Po příjezdu nás přivítaly dvě milé studentky, které nás zavedly na místo. Studenti střední školy si pro nás připravili 6 stanovišť. Rozdělili jsme se do skupin, dostali instrukce a vydali se na jednotlivá stanoviště. Během hry jsme se dozvěděli o HPV, prevenci a přenosu HIV a mnoho dalšího. Na konci dostali vítězové sladkou odměnu. Nejvíce se nám líbilo stanoviště Láska a sexualita.

Děkujeme studentům a studentkám školy za velmi zajímavý program.

 

Fotogalerie: https://zs-ms-kamenicky.rajce.idnes.cz/Hrou_proti_AIDS/

 

Za žáky 8. a 9. třídy Anežka Brožová, Karolína Vavrušová, Hana Hlaváčková a Adéla Adámková

Východočeské muzeum

13. 11. 2022

20. 10. 2022 čekala žáky čtvrté třídy výprava do Pardubic.

Na programu exkurze byla výstava ve Východočeském muzeu na pardubickém zámku Lidé odvedle, na které si mohli žáci vyzkoušet, jak se žije vozíčkářům , lidem s postižením zraku a  sluchu. Výstava byla interaktivní, zkoušeli se z invalidního vozíku sbalit na výlet,  vybaveni slepeckou holí ze zakrytýma očima zkusili nastoupit do autobusu a zaplatit jízdné, vyluštit  tajenku brailovým písmem, poslepu s pomocí detektoru barev naplnit pračku stejnobarevným prádlem, vyrazit na vycházku do lesa a do města v absolutní tmě, nakoupit si suvenýry z dovolené, ale vybírat jen hmatem a spoustu dalších činností. Velmi poučné.

Odpolední program Tisknu, tiskneš, tiskneme se odehrál ve Východočeské galerii, kde si žáci vytvořili svůj obrázek grafickou technikou linorytu, poté si prohlédli výstavu lynoritů Ivo Křena.

                                                                                                                     Mgr. Jana Dostálová

Výstava hub Dědová

13. 11. 2022

14. 10. 2022 žáci čtvrté třídy vyrazili na výstavu hub v Dědové. Paní Daniela Liberecká  nám velmi zajímavě povídala o houbách, mykologii, pravidlech při sběru a zpracování hub. Připravila i malou poznávačku, ve které si žáci dobře vedli.

Cestou do školy jsme se pozorně dívali, posbírali jsme opravdu velké množství hub, neznámé druhy jsem zkusili určovat pomocí  aplikace Na houby. Ve třídě vznikl mykologický koutek. Překvapilo nás, kolik výstrusů na nás pod klobouky hub  v pondělí čekalo.

Houby jsme zkusili vyrobit z brambor, byly k nerozeznání od pravých, vyzdobili jsme jimi výklenek na schodišti. Vznikl tam „ školní les". Houby jsme si malovali technikou zapouštění  fix a anilínových barev.  V rámci slohu jsme napsali příběh o Frantovi a Pepovi, kteří se vydali do lesa.  Houbařskou sezónu jsme si moc užili.

                                                                                         Mgr. Jana Dostálová